Cowboy Action Shooting (C.A.S)

Lajissa käytetään "vanhaan länteen" tyypillisesti soveltuvia aseita: yksitoimisia revolvereita, vipulukkoisia kivääreitä/haulikoita sekä rinnakkaispiippuisia haulikoita.

Alkuperäiset sekä jäljitelmäaseet ovat sallittuja; Colt, Winchester, Remington, Smith & Wesson, Marlin, Sharps, Henry jne.
Vanhoissa alkuperäisissä aseissa on syytä tarkistaa niiden ampumakunto.

- keskisytytteinen .25 kaliiberinen tai isompi
- kiväärin täytyy olla pesitetty "pistooli kaliiberille" (Ei .30-30, 30-06, .45-70 jne.)
- alkuperäistyyliset tähtäimet
- piipun pituus vähintään 16"
- luodin lähtönopeus piipun suusta pitää asettua 650-1400 fps, (198-426 m/s) välille

HAULIKOT

Mikä tahansa rinnakkaispiippuinen, ilman automaattisia hylsynpoistajia, sisäisillä tai ulkoisilla iskureilla, yhdellä tai kahdella liipaisimella varustettu haulikko sallitaan.

- ei isompi kuin 10 kaliiberinen, ei pienempi kuin 20 kaliiberinen
- piipun pituus vähintään 18"
- vain lyijyhauleilla ladatut patruunat sallitaan
- "magnum" lataukset eivät ole sallittuja
- vipulukkoisiin sekä pumpputoimisiin sallitaan ladattavaksi vain patruunaa kerralla

REVOLVERIT

Kilpailijat jaetaan 5 eri luokkaan revolverityypin mukaan:

- Moderni
- Perinteinen
- Mustaruuti
- Duelist
- Frontiersman

Moderni

- mikä tahansa, yksitoiminen, revolveri sallitaan
- pienin sallittu kaliiberi .32
- säädettävät tähtäimet sallitaan
- kahta Perinne-luokan revolveria ei sallita käytettäväksi Modernissa-luokassa
- kahden revolverin stageissa toisen on oltava Perinne-luokan revolveri. Yhden revolverin stageissa vain Moderni-luokan revolveri sallitaan

Perinteinen

- yksitoiminen, hylsyllinen tai hylsytön ennen vuotta 1896 valmistettu tai sen myöhempi jäljitelmä sallitaan
- pieni sallittu kaliiberi .32
- kiinteät, perinteisen tyyliset tähtäimet
- mustaruuti ja savutonruuti sallitaan

Mustaruuti

- yksitoiminen, hylsyllinen tai hylsytön ennen vuotta 1896 valmistettu tai sen myöhempi jäljitelmä sallitaan
- pienin sallittu kaliiberi .36
- säädettäviä tähtäimiä ei sallita
- mustaa ruutia tulee käyttää kaikissa latauksissa (kivääri, haulikko)

Duelist

- SASS:n hyväksymä "perinteinen" yksitoiminen revolveri
- mustaruuti sekä savuton ovat sallittuja
- revolveri täytyy laukaista ja virittää yhdellä kädellä ilman toisen käden tukea

Frontiersman

- hylsytön yksitoimirevolveri ennen vuotta 1896 valmistettu tai sen myöhempi jäljitelmä sallitaan
- säädettäviä tähtäimiä ei sallita
- mustaa ruutia tulee käyttää kaikissa latauksissa (revolveri, kivääri ja haulikko)
- Frontiersman-luokan kilpailijan tulee käyttää rinnakkaispiippuista tai vipulukkoista haulikkoa päälajinsa "stageissa" (sivulajeissa ja joukkuekilpailussa voi Frontiersman käyttää muitakin hyväksyttyjä aseita)

RAJOITUKSET

- kumiset revolverien kahvat eivät ole sallittuja
- värilliset tähtäimet eivät ole sallittuja
- kaikki käsiaseet paitsi derringerit ja pienet taskupistoolit tulee kantaa tarkoitukseen sopivassa ja turvallisessa asekotelossa
- vain lyijyluodit sallitaan
- Duplex-lataukset (mustanruudin ja savuttoman sekoitus) ovat kiellettyjä
- luodin lähtönopeus pitää asettua välille 650-1000 fps, (198-305 m/s)

SIVULAJIT

The plainsman

- tarvitaan kaksi hylsytöntä yksitoimirevolveria
- aseet tulee laukaista yhdellä kädellä (Duelist)
- kertalaukeava kivääri, pesitetty joko pistooli tai kiväärikaliiberille
- rinnakkaispiipuinen, vipulukkoinen tai pumpputoiminen haulikko
- mustaa ruutia tulee käyttää kaikissa latauksissa

Pitkän matkan ammunta

- kilpailija tarvitsee vipulukkoisen tai kertalaukeavan kiväärin ennen vuotta 1896 valmistetun tai sen myöhemmän jäljitelmän
- kaikissa kivääreissä tulee olla ulkopuoliset iskurit
- kaikki perinteisen tyyliset tähtäimet sallitaan (open iron sights, tang mounted sights jne.)
- ammunta jakautuu kolmeen tyypilliseen luokkaan: kertalaukeavat, pistoolikaliiberiset vipulukkoiset ja kiväärikaliiperiset vipulukkoiset
- mustaruuti sekä savuton ruuti sallitaan

RATAVÄLINEISTÄ JA YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ

- suoritusajan mittaamiseen käytetään yleensä elektronisia ajanottolaitteita, mutta myös tavallinen ajanottokello sallitaan
- taulut ovat metallia tai paperia
- taulujen etäisyydet:
 - Derringer 3 metriä
 - Revolveri 7-10 metriä
 - Kivääri 13-50 metriä
 - Taulun koko n. 40x40cm

- taulujen etäisyys ja koko voidaan valita harrastajan kokemuksen mukaan, "taulu ei ole koskaan niin suuri tai lähellä etteikö siitä ampuisi ohi"
- "ei sallitut" ammukset johtavat välittömään hylkäämiseen
- kaikki hyväksytyt aseet tulee säilyttää mahdollisimman alkuperäisenä ulkonäöltään
- ammukset tulee olla patruunavyössä tai siihen tarkoitetussa taskussa, ei esim. pussissa, suussa, korvan takana tai muussa kehon ulkonemassa
- patruunavyöt tulee olla perinteistä mallia ja sijaita vyötäröllä, patruunoiden tulee olla paikallaan vyössä ei ulostyönnettynä
- yleensä perinteisten välineiden "parantaminen" niin, että kilpailusuoritus paranisi on kielletty

TURVALLISUUS

- kilpailulla tulee olla valvoja/johtaja ja sen lisäksi kullakin suorituspaikalla valvoja
- jokainen osallistuja on velvollinen puuttumaan havaitsemiinsa rikkeisiin turvallisuussääntöjen noudattamisesta
- kohtele asetta aina niin kuin se olisi ladattu
- ase jätetään aina lataamattomaksi ellet ole suorituspaikalla valvojan silmien alla
- kaikki lataaminen ja poistaminen tapahtuu vain siihen varatulla paikalla
- kuudesti laukeavat ladataan aina vain viidesti, iskuri painetaan alas tyhjän kammion kohdalle
- suorituksen jälkeen jätetään kiväärit ja haulikot aina lukot avonaisena tyhjiksi omille paikoilleen
- ammuttaessa ensin käsiaseella ja sitten kiväärillä, käsiase laitetaan ensin takaisin koteloonsa ennen kuin otetaan kivääri käteen
- aseen oikea käsittely opetellaan ennen kuin mennään kilpailuun. Kilpailutilanne ei ole oikea paikka opetella aseenkäsittelyn alkeita
- alkoholi ei kuulu ampumaradalle. Myöskään lääkkeiden vaikutuksen alaisena ei pidä osallistua ammuntaan
- silmät ja korvat on suojattava. Myös katsojien on suojattava silmänsä ollessaan näköyhteydessä metallimaaleihin
- C.A.S kilpailut eivät ole pikavetokilpailuja. Kaikki tähän viittaava leikittely johtaa hylkäämiseen kilpailussa
- ristivetokoteloiden kanssa on syytä olla erityisen tarkkaavainen. Kotelo ei saisi olla enempää kuin 30 astetta pystysuorasta. Asetta vedettäessä kotelosta ampujan on käännyttävä niin, että 170 asteen sääntö piipun suunnasta tulee täytettyä
- 170 asteen säännön rikkominen johtaa suorituksen hylkäämiseen ja sen toistuessa suljetaan kilpailija pois koko kilpailusta
- ampuja ei saa koskaan jättää kädestään viritettyä revolveria
- siirryttäessä suorituspaikalta toiselle on ase aina oltava iskuri alhaalla ja tyhjän kammion kohdalla
- aseen putoaminen johtaa suorituksen hylkäämiseen
- ampuja ei saa nostaa pudonnutta asetta maasta. Sen tekee suorituksen valvoja, joka tarkastaa ja tyhjentää aseen ennenkuin luovuttaa sen takaisin kilpailijalle
- asetta ei saa virittää ennenkuin sen piippu osoittaa turvalliseen suuntaan
- pudonneita panoksia ei saa nostaa maasta ennenkuin suoritus on päättynyt, kaikki panokset otetaan aina asevyöstä. Ellei pudonneen panoksen tilalle oteta vyöstä uutta, katsotaan se ohilaukaukseksi
- suorituspaikan valvojan tulee tarkastaa kaikki aseet ennenkuin suorituspaikalta poistutaan

KILPAILUSUORITUKSEN PISTELASKU

Kilpailusuorituksesta mitataan aika, johon lisätään sakkoaika virheellisistä suorituksista. Kukin suorituspaikka arvioidaan erikseen, kilpailijat laitetaan paremmuusjärjestykseen ja kukin kilpailija saa suorituspaikkakohtaisen sijoituksen.

Koko kilpailun voittaja on se, jolla eri suorituspaikkojen sijoitusten yhteenlaskettu sijoitusluku on pienin. Esimerkiksi kilpailijan sijoitusten ollessa paikalla 1 toinen, paikalla 2 seitsemäs, paikalla 3 neljästoista ja paikalla 4 kolmas on kilpailijan sijoitusluku 26. Kilpailijat, joiden sijoitusluku on pienempi ovat olleet parempia kuin kyseinen kilpailija.

Sakkoaikaa annetaan seuraavasti:

- ohilaukaus 5 sekuntia
- vähäiset aseenkäsittelyrikkeet 10 sekuntia (suorituksen valvoja ratkaisee)
- turvallisuusohjeiden rikkominen suorituksen hylkääminen tai koko kilpailusta poistaminen (katso kohta turvallisuus)

KILPAILUHENGESTÄ

Kilpailujen osannottajien toivotaan pukeutuvan 1800 luvun lopun tyylisiin Lännen vaatteisiin. Tavallisesti kilpailija valitsee henkilöhahmon, joksi haluaa pukeutua esim. lainvartija, seppä, pankkiiri, rautatienrakentaja, asesankari, saluunatyttö, ratsuväen sotilas, cowboy, kullankaivaja, preerianainen, intiaani jne.

Kilpailijat käyttävät myös alias-nimiä. Liityttäessä SASS:n jäseneksi itselle valitaan alias-nimi, joka on yksilöllinen. SASS pitää alias-nimi- rekisteriä.

Pukeutumisen henkeen eivät kuulu lenkkarit, modernit ampumakäsineet, lippalakit eikä verkkarit.